La suma d’experiències personals on la discapacitat visual trenca trajectòries professionals i dificulta les relacions socials, ens fa pensar en la necessitat de crear una associació que faci pedagogia per la sensibilitat, l’empatia i la responsabilitat de la societat.
El gener de 2014 es crea l’associació el Món de prop.

La nostra visió

Volem un món amb una consciència social inclusiva que valori les persones per les seves aptituds i actituds, deixant de banda els prejudicis o destins prefixats socialment.

La nostra missió

Fomentar l’empatia per contribuir a millorar la convivència basada en el coneixement de les capacitats i necessitats dels altres.
Vetllar per la salut visual mitjançant l’educació.
Crear i mantenir vius diferents projectes.
Editar materials pedagògics que consolidin el projecte
i permetin la seva continuïtat.

Els nostres objectius

ico-sn-1

Promoure activitats que permetin sensibilitzar la societat davant la diversitat visual

ico-sn-2

Generar oportunitats per valorar les capacitats individuals i promoure la convivència

ico-sn-3

Editar materials pedagògics que despertin els valors de l’empatia i la solidaritat

ico-sn-4

Fomentar hàbits de prevenció i promoure la salut visual