Hem plantat un arbre
i volem fer-lo créixer

Com pot créixer?

Les accions que fem a les escoles i a d’altres entitats faran créixer el nostre arbre.
La participació en qualsevol dels tres projectes dibuixarà una fulla amb el vostre nom.
Les fulles creixeran i s’enfosquiran en funció del nombre de participacions que facis.

Hem plantat un arbre
i volem fer-lo créixer

Com pot créixer?

Les accions que fem a les escoles i a d’altres entitats faran créixer el nostre arbre.
La participació en qualsevol dels tres projectes dibuixarà una fulla amb el vostre nom.
Les fulles creixeran i s’enfosquiran en funció del nombre de participacions que facis.