La suma d’experiències personals on la discapacitat visual havia trencat trajectòries professionals i dificultava les relacions socials ens va fer pensar en la necessitat de crear una associació que fes pedagogia de la sensibilitat, de l’empatia i de la responsabilitat social. I així va ser com el gener del 2014 es crea l’associació el Món de prop.

La nostra VISIÓ

Volem un món amb una consciència social inclusiva que valori les persones per les seves aptituds i actituds, deixant de banda els prejudicis o destins prefixats socialment.

La nostra MISSIÓ

Volem educar l’empatia de la gent per contribuir a millorar la convivència basada en el coneixement de les capacitats dels altres i les seves necessitats.

Volem vetllar per la salut visual mitjançant l’educació, crear i mantenir vius diferents projecte per arribar a més persones. I amb el mateix objectiu, editar materials pedagògics que consolidin la feina feta i permetin la continuïtat dels projectes.

Els nostres OBJECTIUS

ico-sn-1

Promoure activitats que permetin sensibilitzar la societat davant la diversitat funcional visual.

ico-sn-2

Generar oportunitats per practicar l’ empatia i millorar la convivència.

ico-sn-3

Editar materials pedagògics que despertin els valors de l’empatia i la solidaritat.

ico-sn-4

Promoure la salut visual.