La suma d’experiències personals on la discapacitat visual havia trencat trajectòries professionals i dificultava les relacions socials ens va fer pensar en la necessitat de crear una associació que fes pedagogia de la sensibilitat, de l’empatia i de la responsabilitat social. I així va ser com el gener del 2014 es crea l’associació el món de prop.

La nostra VISIÓ

Volem un món amb una consciència social inclusiva que valori les persones per les seves aptituds i actituds, deixant de banda els prejudicis o destins prefixats socialment.

La nostra MISSIÓ

Volem educar la mirada de la gent perquè creiem que per una bona convivència cal saber veure les capacitats dels altres i les seves necessitats.

Volem vetllar per la salut visual mitjançant l’educació.

Els nostres OBJECTIUS

ico-sn-1

Promoure activitats per sensibilitzar la societat davant la discapacitat visual.

ico-sn-2


Generar una oportunitat per practicar l’empatia.

ico-sn-3

Editar materials pedagògics que despertin els valors de l’empatia i la solidaritat.

ico-sn-4

Despertar l’interès per tenir cura de la salut visual i així prevenir possibles afectacions.